14 Februarie, ultima zi de depunere a dosarelor de burse școlare

Luni, 14 Februarie, este ultima zi de depunere a dosarelor pentru acordarea burselor școlare. 

Dosarele sunt necesare doar pentru bursele de studiu și de ajutor social

Pentru bursele de merit și de performanță nu sunt necesare acte doveditoare. 

Ministrul Sorin Cîmpeanu a subliniat că lista documentelor a fost simplificată și că elevii care au depus dosarele la începutul anului nu mai trebuie să depună acum alte documente. 

Pentru acordarea bursei de studiu sunt necesare următoarele acte: 

1. Documente cu venitul net detaliat pentru fiecare luna (3 luni anterioare datei depunerii dosarului de bursa) pentru ambii parinti/tutore dupa cum urmează:

 • Adeverinta cu salariul net, pentru parinte/tutore care este angajat – original sau copie
 • Adeverinta ajutor social, de la primarie, pentru parinte/tutore care beneficiaza de ajutor social- in original sau copie
 • Decizie indemnizatie crestere copil si cupoane de indemnizatie pentru parinte/tutore care primeste indemnizatie – copie,
 • Decizie pensionare si cupoane pensie, pentru parinte/ tutore pensionar- copie,
 • Decizie somaj si cupoane somaj, pentru parinte/tutore somer – copie,
 • Pensie alimentara – copie extras cont bancar,
 • Alte documente din care sa reiasa venitulul net
 • Alocatia complementara pentru copii

2. Adeverință eliberată de ANAF cu veniturile impozabile din ultimele 3 luni (anterioare datei depunerii dosarului) pentru părinți, tutori,frați/surori peste 18 ani. Exceptie fac cei care beneficiaza de venitul minim garantat (ajutor social de la autoritatile locale- primarii), care vor prezenta adeverinta de ajutor social din ultimele 3 luni – original sau copie,

3. Adeverința de elev eliberată de unitatea de învățământ dacă a beneficiat sau nu în ultimele 3 luni de bursă/ajutoare sociale și cuantumul acestora – original sau copie. 

4. Adeverințe de elev sau student pentru frați/surori dacă au beneficiat sau nu în ultimele 3 luni de bursă/ajutoare sociale și cuantumul acestora – original sau copie,

5. Copii certificate naștere pentru elevul care solicită bursa și pentru frați/surori;

6. Copii CI ceilalți membri ai familiei (părinți, tutori, frați/surori);

7. Copii certificat de căsătorie, hotărâre de divorț si plasament, hotarari judecatoresti pentru tutori;

8. Cupon alocație suplimentară pentru cele 3 luni sau adeverinta eliberata de Agentia judeteana de prestatii sociale (ANPS)- original sau copie,

9. Cupon alocatie de stat pentru cele 3 luni sau adeverinta eliberata de Agentia judeteană de prestatii sociale (ANPS)- original sau copie.

Pentru acordarea bursei de ajutor social – venituri mici, sunt necesare următoarele documente: 

1. Documente cu venitul net detaliat pentru fiecare luna (12 luni anterioare datei depunerii dosarului de bursa)pentru ambii parinti/tutore dupa cum urmeaza:

 • Adeverinta cu salariul net, pentru parinte/tutore care este angajat – original sau copie
 • Adeverinta ajutor social,de la primarie, pentru parinte/tutore care are ajutor social – original sau copie
 • Decizie indemnizatie crestere copil si cupoane de indemnizatie pentru parinte/tutore care primeste indemnizatie – copie
 • Decizie pensionare si cupoane pensie, pentru parinte/tutore pensionar – copie
 • Decizie somaj si cupoane somaj, pentru parinte/tutore somer- copie
 • Pensie alimentara – copie extras cont bancar
 • Alte documente din care sa reiasa venitulul net
 • Alocatia complementara pentru copii

2. Adeverință eliberată de ANAF cu veniturile impozabile din ultimele12 luni (anterioare datei depunerii dosarului) pentru părinți, tutori,frați/surori peste 18 ani. Exceptie fac cei care beneficiaza de venitul minim garantat (ajutor social de la autoritatile locale – primarii), care vor prezenta adeverinta de ajutor social din ultimele 12 luni – original sau copie

3. Adeverința de elev eliberată de unitatea de învățământ  dacă a beneficiat sau nu în ultimele 12 luni de bursă/ajutoare sociale și cuantumul acestora – original sau copie

4. Adeverințe de elev sau student pentru frați/surori dacă au beneficiat sau nu în ultimele 12 luni de bursă/ajutoare sociale și cuantumul acestora – original sau copie

5. Copii certificate naștere pentru elevul care solicită bursa și pentru frați/surori;

6. Copii CI ceilalți membri ai familiei (părinți, tutori, frați/surori);

7. Copii certificat de căsătorie, hotărâre de divorț si plasament, hotarari judecatoresti pentru tutori;

8. Cupon alocație suplimentară pentru cele 12 luni sau adeverință eliberată de Agentia judeteană de prestatii sociale (ANPS) – original sau copie

9. Cupon alocatie de stat – pentru cele 12 luni sau adeverință eliberată de Agentia judeteana de prestații sociale (ANPS) – original sau copie

Modelul de cerere conține și restul documentelor pentru situații speciale.

Pentru acordarea bursei de ajutor social – motive medicale este nevoie de următoarele documente:

1. Copie certificat de naștere elev;

2. Certificat medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar (Tip A5);

3. Certificat de incadrare in grsd de handicap (unde este cazul);

3. Copie CI parinte/tutore;

4. Copie hotarare judecatoreasca tutore;

Pentru acordarea bursei de ajutor social – ocazională este nevoie de următoarele documente:

1. Documente cu venitul net detaliat pentru fiecare luna (12 luni anterioare datei depunerii dosarului de bursa)pentru ambii parinti/tutore dupa cum urmeaza:

 • Adeverinta cu salariul net, pentru parinte/tutore care este angajat – original sau copie
 • Adeverinta ajutor social,de la primarie, pentru parinte/tutore care are ajutor social – original sau copie
 • Decizie indemnizatie crestere copil si cupoane de indemnizatie pentru parinte/tutore care primeste indemnizatie – copie
 • Decizie pensionare si cupoane pensie, pentru parinte/tutore pensionar – copie
 • Decizie somaj si cupoane somaj, pentru parinte/tutore somer- copie
 • Pensie alimentara – copie extras cont bancar
 • Alte documente din care sa reiasa venitulul net
 • Alocatia complementara pentru copii

2. Adeverință eliberată de ANAF cu veniturile impozabile din ultimele12 luni (anterioare datei depunerii dosarului) pentru părinți, tutori,frați/surori peste 18 ani. Exceptie fac cei care beneficiaza de venitul minim garantat (ajutor social de la autoritatile locale – primarii), care vor prezenta adeverinta de ajutor social din ultimele 12 luni – original sau copie

3.- Adeverința de elev eliberată de unitatea de învățământ  dacă a beneficiat sau nu în ultimele 12 luni de bursă/ajutoare sociale și cuantumul acestora – original sau copie

4.- Adeverințe de elev sau student pentru frați/surori dacă au beneficiat sau nu în ultimele 12 luni de bursă/ajutoare sociale și cuantumul acestora – original sau copie

5.- Copii certificate naștere pentru elevul care solicită bursa și pentru frați/surori;

6.- Copii CI ceilalți membri ai familiei (părinți, tutori, frați/surori);

7.- Copii certificat de căsătorie, hotărâre de divorț si plasament, hotarari judecatoresti pentru tutori;

8.-Cupon alocație suplimentară pentru cele 12 luni sau adeverinta eliberata de Agentia judeteana de prestatii sociale (ANPS) – original sau copie

9.- Cupon alocatie de stat – pentru cele 12 luni sau adeverinta eliberata de Agentia judeteana de prestatii sociale (ANPS) – original sau copie

Modelul de cerere conține și restul documentelor pentru situații speciale.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *