Date deschise în transportul public din Cluj-Napoca
Date deschise în transportul public din Cluj-Napoca

Date deschise în transportul public din Cluj-Napoca

Compania de Transport Public Cluj-Napoca, alӑturi de Primӑria şi Consiliu Local Cluj-Napoca, anunţӑ realizarea unui parteneriat strategic cu tranzy.ai, pentru managementul de flotӑ şi automatizarea de procese şi operare zilnicӑ pentru circa 400 de vehicule şi resurse implicate în transportul de cӑlӑtori. Colaborarea inaugureazӑ şi implementarea unei politici de Open Data, cu beneficii directe pentru cetӑţeni, autoritӑţi, mediul de business şi transportul public.

CTP Cluj-Napoca acceseazӑ în mod gratuit platforma tranzy.ai şi funcţiile de bazӑ pentru organizare resurselor de exploatare: vehicule, şoferi, staţii, garaje ș.a., fiind un instrument de management esenţial pentru digitalizarea şi organizarea activitӑţii, operaţiunilor, proceselor zilnice de planificare transport public şi informarea cӑlӑtorilor.

Prin încheierea unui protocol de colaborare cu tranzy.ai, CTP Cluj-Napoca acceseazӑ în mod gratuit spre utilizare, şi o suitӑ de soluţii specifice activitӑţii de transport public, cum sunt: soluţia de management de flotӑ/software AVL, aplicaţie mobilӑ pentru dispeceri, soluţia de generare alerte de parcurs asociate traseelor, aplicaţia tranzy.app ce transformӑ în beneficii procesele şi operaţiunile digitalizate ale operatorilor de transport public, dar şi portalul de date deschise (Open Data).

Datele publice deschise sunt datele care pot fi accesate, utilizate, refolosite și redistribuite gratuit şi liber de către oricine este interesat – supuse doar, cel mult, cerinței de atribuire și distribuire în condiții similare. Seturile de date de transport publice deschise sunt furnizate în format GTFS (General Transit Feed Standard), sunt date procesate despre vehicule şi toate detaliile aferente în timp real, staţii, rute ş.a, disponibile la interval de 20 secunde şi pot fi accesate pe https://tranzy.ai/opendata. Informaţiile sunt extrase din platforma de management de flotӑ tranzy.ai pe care CTP Cluj-Napoca o opereazӑ şi sunt corelate direct cu toate operaţiunile pe care angajaţii CTP Cluj-Napoca le realizeazӑ zilnic – stabilirea traseelor şi a staţiilor aferente, stabilirea orarelor, planificarea şi alocarea la traseu.

Demersul de deschidere a datelor din transportul public din Cluj-Napoca şi folosirea platformei tranzy.ai pentru digitalizarea proceselor creeazӑ o schimbare în cultura internӑ, şi nu numai, îndreptatӑ foarte mult înspre a deveini o organizaţie care ia întotdeauna deciziile informat, bazatӑ pe date în timp real. Totodatӑ, aceastӑ nouӑ abordare vine doar cu beneficii pentru noi parteneriate în servicii şi produse – comerciale şi non comerciale, încurajeazӑ inovaţia şi deschide calea pentru oportunitӑţi de îmbunӑtӑţire a operaţiunilor din transportul public din Municipiul Cluj-Napoca.

Declarӑ Liviu Neag, director general la CTP Cluj-Napoca.

Primӑria Municipiului Cluj-Napoca salutӑ iniţiativa şi proiectele de dezvoltare pe care Compania de Transport Public alӑturi de partenerii sӑi le întreprind în vederea îmbunӑtӑţirii calitӑţii serviciilor oferite pentru clujeni. Încurajez comunitatea, persoanele şi companiile interesate de îmbunӑtӑţirea calitӑţii vieţii în oraşul în care trӑiesc sӑ acceseze portalul Open Data pus la dispoziţie prin parteneriatul cu tranzy.ai şi sӑ colaboreze pentru a identifica nevoile cetӑţenilor şi pentru a dezvolta noi servicii şi produse pentru accesibilitate, mobilitate, calitatea aerului, reducerea timpului petrecut în trafic sau generarea de noi locuri de muncӑ.

Declarӑ Emil Boc, primar al Municipiului Cluj-Napoca.

Un exemplu de produs sau serviciu dezvoltat în baza datelor publice deschise existente este şi harta live cu rute şi poziţia în timp real a vehiculelor. Harta poate fi consultatӑ pe www.ctpcj.ro, cuprinde traseele tuturor mijloacelor de transport şi este prezentӑ şi în tranzy.app, odatӑ cu noul update disponibil pe Android şi iOS.

Aplicaţia de mobil pentru călători – tranzy.app – este un exemplu de funcționalitate pe care platforma tranzy.ai o furnizează gratuit, prin procesarea datelor din soluții proprii, terțe și operarea lor în timp real de către companiile și regiile de transport public. Tranzy.app este utilizată de peste 145.000 călători zilnic în Cluj-Napoca, Iași şi, începând din luna martie, în Botoşani şi Municipiul Chişinӑu. 

Sursa: ilikecluj.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Facebook Page