Primăria Cluj-Napoca acordă ajutoare pentru sezonul rece
Primăria Cluj-Napoca acordă ajutoare pentru sezonul rece

Primăria Cluj-Napoca acordă ajutoare pentru sezonul rece

Primăria Municipiului Cluj-Napoca a anunțat ieri, 21 octombrie, demararea programului de distribuire și preluare a cererilor de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor și a suplimentului de energie în sezonul rece.

Ajutoarele pentru sezonul rece din partea primăriei se acordă conform Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie. 

Cine poate beneficia de acest ajutor? 
 • Orice persoană singură care nu depășește venitul mediu net lunar de 2 053 lei pe lună. 
 • Orice familie care nu depășește venitul mediu net lunar de 1 386 lei per membru de familie pe lună. 

Condițiile de eligibilitate pentru acordarea ajutorului, sunt următoarele: 

 1. Persoana sau familia să locuiască efectiv la adresa pentru care solicită ajutorul, fiind înscrise în cartea de imobil și fiind luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței; 
 2. Realizarea unor venituri de până la 1 386 lei/membru de familie sau 2 053 lei în cazul persoanei singure; 
 3. Persoana sau familia care solicită ajutor pentru sezonul rece nu deține unul dintre bunurile prevăzute în Lista bunurilor ce conduc la excluderea ajutorului pentru încălzirea locuinței
 4. Persoanele care fac solicitarea au calitatea de titulari de ajutor, calitate ce se regăsește în următoarele situații: 
 5. proprietar al locuinței; 
 6. succesor de drept al proprietarului locuinței; 
 7. persoană care a înstrăinat locuința în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreținere sau cu drept de habitație; 
 8. titular de contract de închiriere, comodat, concesiune; 
 9. alt membru de familie major și împuternicit de proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere; 
 10. reprezentant legal al persoanei singure care nu are capacitate de exercițiu; 
Cum se stabilește venitul mediu net lunar?

La stabilirea venitului net mediu lunar atât pe membru de familie, cât și în cazul persoanelor singure, se iau în calcul toate veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii.

Calculul veniturilor se face fără a lua în considerare surse precum:

 • ajutor social,
 • alocația de stat pentru copii
 • alocația pentru susținerea familiei
 • bugetul personal complementar de care beneficiază persoanele cu handicap
 • bursele școlare
 • stimulentul educațional (tichetul de grădiniță)
 • sprijinul financiar acordat elevilor în cadrul Programului „Bani de liceu”
 • veniturile obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
 • sumele ocazionale acordate cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar în situații excepționale
 • sumele primite de beneficiarii de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională. 
Există 2 tipuri de ajutoare: 
 1. Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi și/sau petrolieri, acordate pe perioada sezonului rece, respectiv pe perioada lunilor noiembrie 2021 – martie 2022. 
 1. Supliment pentru energie, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, acordat lunar, pe tot parcursul anului, începând cu luna noiembrie 2021. 

Ajutorul pentru energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu dețin altă formă de încălzire, precum și consumatorilor vulnerabili care din motive obiective au fost debranșați de la furnizarea cu energie termică sau gaze naturale și care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice, consumul fiind realizat respectând condițiile contractului.  

În urma solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, vor fi efectuate anchete sociale în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii pentru verificarea sistemului de încălzire utilizat. 

Stabilirea dreptului de ajutor se face o singură dată, pe întreaga perioadă a sezonului rece.

Când și unde se depune cererea?

Pentru cererile înregistrate până în data de 20 noiembrie 2021, după verificare și procesare, dreptul se stabilește începând cu luna noiembrie 2021.

Pentru cererile înregistrate din data de 21 noiembrie până în 20 decembrie 2021, după verificare și procesare, dreptul la ajutor se stabilește începând cu luna decembrie. 

Detalii privind actele necesare și depunerea formularelor, dar și alte informații suplimentare găsiți accesând link-ul următor: https://primariaclujnapoca.ro/social/ajutor-de-incalzire/

Sursa: https://primariaclujnapoca.ro/informatii-publice/comunicate/acordarea-ajutorului-pentru-incalzire-pentru-sezonul-rece-2021-2022-2/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Facebook Page