Programul Regional Nord-Vest se lansează astăzi, 29 noiembrie, la Cluj-Napoca
Programul Regional Nord-Vest se lansează astăzi, 29 noiembrie, la Cluj-Napoca

Programul Regional Nord-Vest se lansează astăzi, 29 noiembrie, la Cluj-Napoca

Marți, 29.11.2022, are loc evenimentul de lansare a Programului Regional Nord-Vest în Cluj-Napoca, locație: Centrul de Cultură Urbană, în intervalul orar 15:00-17:30.

În acest context va avea loc o ceremonie pentru semnarea Acordului între MIPE și ADR Nord Vest, care va marca oficial startul investițiilor pentru transformarea regiunii prin #baniieuropeni. Instituția noastră va fi reprezentată de doamna Secretar de Stat Csilla Hegedüs.

Începând cu perioada de programare 2021-2027 fondurile externe nerambursabile pentru dezvoltarea regională a României se organizează și se alocă prin cele opt programe operaționale regionale. Pentru a asigura eficientizarea procesului decizional al fondurilor structurale și de investiții, la nivel regional funcționează autorități de management care gestionează programele operaționale regionale, operaționale la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României. În calitate de autorități de management pentru cele opt programe operaționale regionale organizate la nivelul regiunilor de dezvoltare, agențiile pentru dezvoltare regională îndeplinesc toate funcțiile și atribuțiile specifice unei autorități de management.Cu o alocare de 1.437.252.471 euro, Programul Regional Nord Vest este structurat pe 8 priorități de investiții, investițiile pentru dezvoltarea regională durabilă vor fi realizate prin 8 obiective strategice (OST) corespunzătoare celor 5 OP stabilite de CE pentru perioada 2021–2027.Programul Regional Nord-Vest susține, prin priorități de finanțare specifice, transformarea regiunii într-o regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice, cu localități Smart și prietenoase cu mediul, cu mobilitate urbană multimodală durabilă și accesibilă, o regiune educată și atractivă. Viziunea strategică a PR Nord-Vest 2021-2027: Regiunea Nord Vest să devină una dintre cele mai dinamice regiuni europene în ceea ce privește creșterea inteligentă și sustenabilă a economiei, valorificând diversitatea locală și stimulând inovarea în vederea diminuării disparităților și creșterii standardului de viață. Programul Regional Nord-Vest contribuie la îndeplinirea obiectivelor regionale de dezvoltare stabilite în PDR NV 2021-2027 și în RIS3 NV.

Dezvoltarea sustenabilă și reziliență, în deplin acord cu obiectivele de mediu și climă asumate la nivel european, reprezintă un aspect transversal care definește strategia și intervențiile PR NV. Acțiunile finanțate vor urmări sustenabilitatea ecologică / de mediu prin design, integrând de la început considerentele legate de mediu. Proiectele vor fi încurajate să identifice și să ia în considerare eventualele provocări și să aleagă opțiunile de implementare care contribuie la regenerarea mediului și la neutralitatea climatică, precum și managementul durabil al resurselor și la refacerea și protejarea ecosistemelor.Pentru mai multe informații despre cum fondurile europene contribuie la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, accesați site-urile : www.fonduri-ue.ro ; https://mfe.gov.ro

Sursa: Facebook

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Facebook Page