SUPERCOM modifică TARIFELE de salubrizare în județul Cluj.
SUPERCOM modifică TARIFELE de salubrizare în județul Cluj.

SUPERCOM modifică TARIFELE de salubrizare în județul Cluj.

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj, întrunită în ședința din data de 14 iulie 2023, a aprobat cererea de modificare a tarifelor de salubrizare înaintată de SUPERCOM.

Iată, în continuare, care vor fi noile tarife:

„Art. 1. Se aprobă modificarea tarifelor aferente activităţilor prestate de Supercom S.A. în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor în Județul Cluj nr. 1111/24.08.2022 (Lotul 1) așa cum au fost aprobate prin Hotărârea ADI ECO-METROPOLITAN CLUJ nr. 5/29.06.2023, potrivit fişelor de fundamentare care constituie anexă la prezenta Hotărâre, după cum urmează:

i. Tarif pentru colectarea deșeurilor reciclabile de la populația din mediul urban – Turec = 272,66 lei/tonă fără TVA, respectiv 1,32 lei/persoană/lună fără TVA;
ii. Tarif pentru colectarea deșeurilor reziduale și biodegradabile de la populația din mediul urban – Turez = 263,69 lei/tonă fără TVA, respectiv 3,25 lei/persoană/lună fără TVA;
iii. Tarif pentru colectarea deșeurilor reciclabile de la populația din mediul rural – Trrec = 633,31 lei/tonă fără TVA, respectiv 1,40 lei/persoană/lună fără TVA;
iv. Tarif pentru colectarea deșeurilor reziduale și biodegradabile de la populația din mediul rural – Trrez =461,80 lei/tonă fără TVA, respectiv 3,01 lei/persoană/lună fără TVA;
v. Tarif pentru colectarea deșeurilor reciclabile similare (inclusiv de la administratorii de piețe)- Toprec = 329,70 lei/tonă fără TVA;
vi. Tarif pentru colectarea deșeurilor reziduale și biodegradabile similare (inclusiv de la administratorii de piețe) – Toprez = 197,60 lei/tonă fără TVA;
vii. Tarif pentru colectarea deșeurilor menajere periculoase la solicitare – Tperic = 563,29 lei/tonă fără TVA;
viii. Tarif pentru colectarea deșeurilor voluminoase la solicitare – Tvolum = 190,69 lei/tonă fără TVA;
ix. Tarif pentru colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor de construcțiidemolări la solicitare – TC-D= 99,91 lei/tonă fără TVA;
x. Tarif pentru colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor de cadavre de animale de pe domeniul public Tcadanim = 33.513,09 lei/tonă fără TVA;
xi. Tarif pentru operarea și administrarea stațiilor de transfer – TST = 243,83 lei/tonă fără TVA;

Art. 2. Se aprobă modificarea tarifului distinct pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale, pentru lotul 1, așa cum a fost aprobat prin Hotărârea ADI ECO-METROPOLITAN CLUJ nr. 5/29.06.2023, după cum urmează:

• Pentru populaţia din mediul urban: 1.080,23 lei/tonă fără TVA, respectiv 3,15 lei/persoană/lună fără TVA
• Pentru populaţia din mediul rural: 1.440,88 lei/tonă fără TVA, respectiv 3,26 lei/persoană/lună fără TVA
• Pentru agenţi economici/instituţii/pieţe: 1.137,27 lei/tonă fără TVA.

Art. 3. Se aprobă modificarea tarifului distinct pentru gestionarea deşeurilor reziduale, inclusiv a reziduurilor menajere şi similare şi al altor deşeuri colectate separat decât cele de hârtie, metal, plastic şi sticlă, pentru lotul 1, așa cum a fost aprobat prin Hotărârea ADI ECOMETROPOLITAN CLUJ nr. 5/29.06.2023, după cum urmează:

• Pentru populaţia din mediul urban: 893,76 lei/tonă fără TVA, respectiv 5,50 lei/persoană/lună fără TVA
• Pentru populaţia din mediul rural: 1.091,87 lei/tonă fără TVA, respectiv 5,29 lei/persoană/lună fără TVA
• Pentru agenţi economici/instituţii/pieţe: 827,67 lei/tonă fără TVA.

Art. 4. În factura emisă pentru prestarea serviciilor de salubrizare de către Delegatul care se află în raporturi contractuale cu utilizatorii, acesta va evidenția în mod distinct tarifele aprobate la art. 1, după cum urmează:

Art. 5. Pentru UAT-urile în care modalitatea de plată a contravalorii serviciilor de salubrizare este stabilită prin taxă, aceasta se va stabili prin raportare la valoarea tarifelor menționate la art. 4 din prezenta Hotărâre.

Art. 6. Tarifele şi tarifele distincte prevăzute la art. 1, 2 şi 3 din prezenta hotărâre, intră în vigoare începând cu data de întâi a lunii următoare perioadei de 30 de zile de la data comunicării de către ADI a prezentei Hotărâri către toate autorităţile administraţiei publice locale din lotul 1 care au stabilit plata contravalorii serviciului prin taxă, în vederea calculării şi aprobării modificării taxei de salubrizare.”

Sursa: cluj24.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Facebook Page