Tichete sociale în cadrul Programului „Alimente”
Tichete sociale în cadrul Programului „Alimente”

Tichete sociale în cadrul Programului „Alimente”

Primăria Cluj-Napoca acordă și în acest an clujenilor tichete în cadrul Programului social „Alimente”, derulat de Direcția de Asistență Socială și Medicală (DASM).

În perioada 11 aprilie- 30 noiembrie 2022, în cadrul Programului social ”Alimente”, se pot ridica și depune la Centrul de Informare pentru Cetățeni (strada Moților nr. 7), la primăriile de cartier și la sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală (strada Venus f.n.) formularele de cerere/declarație pe propria răspundere pentru acordarea tichetelor sociale.

Valoarea nominală a tichetelor sociale este de 200lei/an.

În conformitate cu prevederile HCL nr. 515/2018, modificată prin HCL nr.169/2022 pot fi beneficiare ale Programului social ”Alimente”, sub forma tichetelor sociale, următoarele categorii de persoane:

a) persoane cu handicap grav sau accentuat, neinstituționalizate;

b) pensionari, invalizi, veterani, văduve de razboi, persoane deportate, prizonieri, persecutați politic, eroi martiri ai revoluției, orfani, ale căror venituri nete lunare pentru persoana singură sunt de până la 2053 lei și de până la 1386 lei/membru de familie;

c) șomeri înregistrați (cu indemnizație și fără indemnizație de șomaj) ale căror venituri nete lunare pentru persoana singură sunt de până la 2053 lei și de până la 1386 lei/membru de familie;

d) beneficiari de ajutor social sau de alocație pentru susținerea familiei;

e) victimele traficului de persoane;

f) victimele violenței domestice.

Acte necesare:

La cererea/declarația pe propria răspundere se atașează, după caz:

a) Pentru persoane cu handicap grav sau accentuat, neinstituționalizate: – buletin/carte de identitate și

– certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat (în situația persoanelor încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, beneficiarilor de ajutor social și/sau de alocație pentru susținerea familiei, aflate în evidențele Direcției de Asistență Socială și Medicală, se depune doar cererea/declarația pe propria răspundere completată și semnată);

b) Pentru pensionari, invalizi, veterani, văduve de razboi, persoane deportate, prizonieri, persecutați politic, eroi martiri ai revoluției, orfani și șomeri indemnizați și neindemnizați:

1. acte privind componența familiei (buletine/cărți de identitate, certificate de naștere, căsătorie, sențințe de divorț, hotătâre de plasament/adopție/încredințare etc);

2. acte doveditoare privind veniturile membrilor familiei (adeverințe de salariu cu venitul net, cupoane de pensie/șomaj, indemnizații, alocații, alte categorii de venituri realizate în luna anterioară celei în care se depune cererea);

3. actul de identitate pentru reprezentantul legal, dacă este cazul;

4. carnetul de evidenţă, vizat la zi – pentru şomeri sau adeverinţă eliberată de AJOFM Cluj pentru cei care nu sunt indemnizaţi şi sunt aflaţi în căutarea unui loc de muncă.

c) Pentru victimele violenței domestice și ale traficului de persoane: 

– buletin/carte de identitate și dovada că e victima violenței domestice sau a traficului de persoane (de la furnizorul de servicii sociale).

După verificarea cererilor și declarațiilor pe propria răspundere în sistemul informatic PatrimVen de la Agenția Naționlă de Administrare Fiscală şi în bazele de date ale Primăriei municipiului Cluj-Napoca, se stabilește lista persoanelor beneficiare.

Distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic se va face în baza unor programări care vor fi comunicate direct beneficiarilor și prin mass-media.

Formularul de cerere/declarație pe propria răspundere poate fi descărcat de pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca, wwww.primariaclujnapoca.ro, de la secțiunea Comunitate/Social/Tichete sociale pentru alimente sau de pe site-ul Direcției de Asistență Socială și Medicală, de la adresa: http://dasmclujnapoca.ro/formulare/.

De asemenea, se poate ridica fizic de la sediul Centrului de Informare pentru Cetățeni de pe strada Moților nr. 7, de la primăriile de cartier și de la sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală (strada Venus fn).

Sursă: Primăria Cluj-Napoca

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Facebook Page